top of page

zlatni presek

Ovo je serija radova koju sam počela da stvaram 2018. godine.
Obrađujem i istražujem harmoniju perfektnih proporcija, boja, tonova i oblika kroz geometriju.
Serija se čvrsto bazira oko apstraktne forme.

pomracenje

Pomračenje je manja serija radova koja je takođe deo Zlatnog preseka. Htela sam da dočaram suštinu jutarnjih i večernjih promena bez potrebe da prenosim suvišne elemente. Fotoaparati i kamere su u stanju da uhvate osnovu neke scene, ali, po meni, nisu u mogućnosti da uhvate suptilne i fine prelaze i valere koje mi uspemo da iskusimo i uživamo. Ironično, fotografisanje ovih slika je bilo prilično teško jer su valeri i odnosi boja tako fini, jedva vidljivi, da kamera ne može da prenese kako ove slike zaista izgledaju.

Disharmonja, disbalans i haos su glavni pokretači mog stvaralaštva. Sečem, oblikujem, krojim i razdvajam. U potrazi sam za skladom i redom, harmoničnim odnosima celina, površina, boja. Tragam za organskom, ličnom harmonijom. Bez pomagala, mašina i egzatnih alata remetim smisao precizne geometrije odokativnim i (ne)tačnim dimenzijama.

Mi smo nesavršena bića u potrazi sa ličnim skladom, mirom i ravnotežom. U mraku opipavamo svoje mogućnosti kroz sive i nejasne predele, tražimo smisao, svetionik i put. Kada se ukaže, taj put je vrlo jasan, on je jedini mogući izlaz, u zlatnoj svetlosti blista. Staze se ukštaju i u bogatoj mreži ispravnih odluka dolazi do harmonije i reda.

bottom of page