top of page

zlatni presek

Ovo je serija radova koju sam počela da stvaram 2018. godine.
Obrađujem i istražujem harmoniju perfektnih proporcija, boja, tonova i oblika kroz geometriju.
Serija se čvrsto bazira oko apstraktne forme.

Presek

Presek je prva mini-serija radova koju sam kasnije pretvorila u veliki ciklus pod nazivom Zlatni presek. Sve je počelo Okerzelenom-mojom prvom istraživačkom geometrijskom slikom koju sam naslikala 2018. godine. Stil ovog slikarstva i pozlaćena platna sa svojim ukrštanjima i spajanjima kreiraju određenu mrežu koja je osnov za ovu grupu dela. Granice se prave i prekidaju. Kroz pokušaj i grešku dostižem harmoniju, fiksirana na vrednosti reda i ravnoteže. Ova serija je stvarana pod velikim uticajem slikarstva Pita Mondrijana.

Disharmonja, disbalans i haos su glavni pokretači mog stvaralaštva. Sečem, oblikujem, krojim i razdvajam. U potrazi sam za skladom i redom, harmoničnim odnosima celina, površina, boja. Tragam za organskom, ličnom harmonijom. Bez pomagala, mašina i egzatnih alata remetim smisao precizne geometrije odokativnim i (ne)tačnim dimenzijama.

Mi smo nesavršena bića u potrazi sa ličnim skladom, mirom i ravnotežom. U mraku opipavamo svoje mogućnosti kroz sive i nejasne predele, tražimo smisao, svetionik i put. Kada se ukaže, taj put je vrlo jasan, on je jedini mogući izlaz, u zlatnoj svetlosti blista. Staze se ukštaju i u bogatoj mreži ispravnih odluka dolazi do harmonije i reda.

bottom of page