top of page

Zlatni presek

Ovo je serija radova koju sam počela da stvaram 2018. godine.
Obrađujem i istražujem harmoniju perfektnih proporcija, boja, tonova i oblika kroz geometriju.
Serija se čvrsto bazira oko apstraktne forme.

Zlatna Svetlost

Dela iz serije Zlatna svetlost su segment većeg ciklusa nazvan Zlatni presek. Stil slikanja, boja i tonova povezuje ova dela, dok ih u isto vreme odvaja kao nezavisnu seriju radova. Kontrasti i valeri su mi privukli pažnju i ovi odnosi su glavni pokretači mog rada uz svetlost kao poseban detalj. Jedna od glavnih inpsiracija za ova dela je stvaralaštvo Pol Klea.

Platna

Odlučna u traženju svoje harmonije, Marija traga za vlastitim savršenstvom. U samom činu stvaranja  harmoniju ostvaruje kroz valer i sa sporadično naglašenom pozlatom, kako bi dosegla do svetlosne tačke, kao završnog „krešenda“.  Njene slike imaju asocijativnu vrednost i to je momenat gde se u svojoj apstrakciji Marija zaustavlja a posmatraču prepušta da razvije svoj lični doživljaj i tumačenje.


Kruna Novović, MA istorije umetnosti

Papir

Marijini akvareli su apstraktni, definisani linijama, svedeni na estetizovane hromatske lestvice koje se sustiču u takči svetlosti. Iako geometrizovani, pročišćeni, kako to sama autorka naglašava, izgledaju kao predeli nastali od „obojene pare“. Odaju utisak zamagljenih pejzaža, prizora posmatranih kroz liveno, armirano staklo, fotografije niske rezolucije. Nazivi dela su takođe aluzivni. To su vremenske odrednice – doba dana na koji slike asociraju umetnicu. Ta satnica zabeležena je u formatu koji se pojavljuje na digitalnim časovnicima, pa je i samom formom imena rada Marija svesno ili nesvesno doprinela digitalizaciji jedne impresije.

 

Marija Bajić, MA istorije umetnosti

bottom of page