Zlatni presek

 Ovo je serija radova koju sam počela da stvaram 2018. godine.
Obrađujem i istražujem harmoniju perfektnih proporcija, boja, tonova i oblika kroz geometriju.
Serija se čvrsto bazira oko apstraktne forme.

Zlatna Svetlost

Dela iz serije Zlatna svetlost su segment većeg ciklusa nazvan Zlatni presek. Stil slikanja, boja i tonova povezuje ova dela, dok ih u isto vreme odvaja kao nezavisnu seriju radova. Kontrasti i valeri su mi privukli pažnju i ovi odnosi su glavni pokretači mog rada uz svetlost kao poseban detalj. Jedna od glavnih inpsiracija za ova dela je stvaralaštvo Pol Klea.

Platna

Odlučna u traženju svoje harmonije, Marija traga za vlastitim savršenstvom. U samom činu stvaranja  harmoniju ostvaruje kroz valer i sa sporadično naglašenom pozlatom, kako bi dosegla do svetlosne tačke, kao završnog „krešenda“.  Njene slike imaju asocijativnu vrednost i to je momenat gde se u svojoj apstrakciji Marija zaustavlja a posmatraču prepušta da razvije svoj lični doživljaj i tumačenje.


Kruna Novović, MA, istoričarka umetnosti

Papir

Disharmonja, disbalans i haos su glavni pokretači mog stvaralaštva. Sečem, oblikujem, krojim i razdvajam. U potrazi sam za skladom i redom, harmoničnim odnosima celina, površina, boja. Tragam za organskom, ličnom harmonijom. Bez pomagala, mašina i egzatnih alata remetim smisao precizne geometrije odokativnim i (ne)tačnim dimenzijama.

Mi smo nesavršena bića u potrazi sa ličnim skladom, mirom i ravnotežom. U mraku opipavamo svoje mogućnosti kroz sive i nejasne predele, tražimo smisao, svetionik i put. Kada se ukaže, taj put je vrlo jasan, on je jedini mogući izlaz, u zlatnoj svetlosti blista. Staze se ukštaju i u bogatoj mreži ispravnih odluka dolazi do harmonije i reda.